UA EN

Зав. кафедри:

 

На кафедрі наразі працюють професор, 5 доцентів, асистент, провідний інженер, 3 старших лаборанта, лаборант.

Наукові напрямки кафедри:

Флористика, систематика, екологія водоростей, лишайників, мохів. Геоботаніка. Фітоіндикація, ліхеноіндикація, загальна та санітарна гідробіологія. Вивчення водоростей в плані рішення проблем біотехнології - культивування мікроскопічних водоростей, вивчення фізіології та біохімії водоростей. Вивчення флори і рослинності у зв'язку з проблемою збереження біорізноманіття.

Контактна інформація:

Адреса: кафедра ботаніки та екології рослин, біологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, площа Свободи, 4, Харків, 61077, Україна

Телефон: + 38 (057) 707-55-29

 

Google Scholar

GREEN PIECE