UA EN

Гамуля Юрій Гарійович

Гамуля Юрій Гарійович

Посада: завідувач кафедри

Тел.: +38 (057) 707 55 29

Ауд.: V-16

E-mail: y.gamulya [at] karazin.ua

Освіта: Харківський державний університет імені О. М. Горького (1994), кафедра ботаніки

Науковий ступінь: кандидат биологічних наук (2001)

Спеціальність: 03.00.16 – екологія

Вчене звання: доцент по кафедрі ботаніки та екології рослин

Тема кандидатської дисертації: «Біогеоценологічна характеристика галофітних дібров степового Придніпров'я, їх охорона, поновлення і раціональне використання».

Курси, які викладає:

Галузі наукових досліджень:

Додатково:

Бібліометричні профілі:

GREEN PIECE