UA EN

Виробнича практика

Основна мета виробничої практики - отримання навичок ботанічних досліджень в умовах конкретних підприємств і установ.

 

Оформлення звіту:

Мінімальний обсяг роботи - 12 сторінок, включаючи титульний лист, та список літератури.

Оформлення текстової частини стандартне: шрифт Times New Roman, 14, поля верхнє та нижнє по 2 см, ліве - 2,5, праве - 1,5 см. Інтервал - 1,5.

Текстова частина та фотографії подаються у електронному вигляді!

Усі фотографії повинні бути авторськими (!) та подаються окремими файлами без обробки.

 

 

GREEN PIECE