UA EN

Вибіркові дисципліни для студентів біологічного факультету

Проектування та ГІС-аналіз екосистемних послуг - PDF

Адаптогенез біологічних систем - PDF

Екологія рослин і фітоіндикація - PDF

Прикладна гідробіологія - PDF

Географія рослин з основами екології - PDF

Історичний розвиток фітобіоти Землі - PDF

Біохімічна екологія - PDF

Біоіндикація - PDF

Документальна фото- та відеографія - PDF

Екоінформатика - PDF

Ландшафтний дизайн - PDF

Лікарські рослини з основами ресурсознавства - PDF

 

GREEN PIECE