Аспіранти

Рокитянський Артем Борисович

У 2019 р. поступив на заочне відділнення аспірантури до кафедри ботаніки та екології рослин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Тема дисертаційного дослідження - "Флора водойм та перезволожених місцезростань східної частини Дніпровсько-Донецької западини: структура, екологія та антропогенна трансформація" за спеціальністю 091 "Біологія". Науковий керівник - Гамуля Юрій Гарійович.


Список публікацій

  • Рокитянський А.Б., Гамуля Ю.Г. Іcторія дослідження флори водойм та перезволожених територій східної частини Дніпровсько-Донецької западини (Частина 1. ХVIІI-ХІХ ст.). Чорноморськ. бот. ж.. - 2021. - 17 (2). - С. 134–147. doi: 10.32999/ksu1990-553X/2021-17-1-4 . - Режим доступу: http://cbj.kspu.edu/images/PDF/2021/17.2/6%201.pdf

  • Рокитянський А. Б. Рідкісні та охоронювані види флори перезволожених місцезростань Харківської області (Україна) / А. Б. Рокитянський, Ю. Г. Гамуля // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Біологія. - 2019. - Вип. 32. - С. 26-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhb_2019_32_5

  • Рокитянський А. Б., Гамуля Ю. Г. Охоронювані та рідкісні види вищої водної та прибережно-водної флори Харківської області (Україна) //Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія «Біологія». – 2017. – Т. 28. – С. 175-186.